PM

Жилищна сграда с гаражи

Жилищна сграда PM BUILDING е разположена на тихо и спокойно място в старата част на кв. Овча купел. Около сграда e проектирано богатото озеленено дворно пространство, което преминава и в индивидуални дворни площи. Предвиденото остъкляване на сградата е посредством големи прозорци разположени по цялата височина на помещенията, тип "френски", които създават връзка между екстериора и интериора, както и голяма интензивност на осветяване. Фасадното оформление е с чисти обемни форми, които придават на цялата сграда съвременен облик, който се възприема добре от човешкия мащаб.

Функционално сградата е решена на 4 етажа с общо 17 апартамента, проектирани изцяло в правилни ортогонални форми, придавайки приятно усещане на обитаване и лесно усвояване на интериорните пространства. В партерния етаж са разположени 2 апартамента с озеленено дворно пространство, което е продължение на цялостното озеленяване на имота.

Стилът на сградата е модерен. Чистите форми на фасадното решение, както и използваните материали създават по-високо ниво на енергийна ефективност на сградата.

Клиент | PRIMEROS PM
Местоположение | България, гр. София, р-н Овча купел
Функционален тип | Жилищна сграда с гаражи
Площ УПИ | 1 266 м2
РЗП| 1 330 м2
Фаза | Завършен
Година на проектиране | 2018