ЗА НАС

about
АРХИТЕКТУРНО СТУДИО СОФИЯ - studio CREATIVE |архитект Крум Сергеев| |архитект Георги Палов| |архитект Ивелин Михалев| |архитект Борис Захариев|
studio CREATIVE - БЪДЕЩЕТО СИ НАМЕРИ ФОРМА!

"Студио Криейтив" е архитектурно студио, което разглежда архитектурата като изкуство, което се ангажира пряко с обществото, с изграждането на околна среда, която спомага за това на всеки един от нас да се чувства по-благоприятно общувайки с нея. Поради тази причина ние се стараем с всеки наш проект да създадем все по-интересни и новаторски решения.

Стилът на работа при нас се отличава с внимание към качеството и лично отношение във всички етапи на инвестиционния процес.

Какви услуги предлагаме ние.

ПРОЕКТИ
- Архитектурен проект
- Конструктивен проект
- Проект за ВиК вътрешни инсталации и външни връзки
- Проект за ОВК инсталации и Енергийна Ефективност
- Доклад за съответствие на Енергийна Ефективност
- Проект за Електро инсталации
- Ландшафтна архитектура |Проект за озеленяване|
- Геодезия |Геодезическо заснемане, Вертилакна планировка, Трасировъчен план|
- ПБЗ - |План за Безопасност и Здраве|
- ПБ |Проект по част Пожарна Безопасност|
- ПУСО |Проект за Управление на Строителните Отпадъците|
- Геоложки доклад