NOVA2

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

"NOVA 2" - 360° панорама

"NOVA2" е жилищна сграда разположена в най-големия жилищен комплекс в град София - ж.к. Люлин. Ситуирана в имот граничещ на изток с бул. Добринова скала, като от там е основният достъп на сградата и на запад с ул. Ицхак Грациани, от където е автомобилният достъп, както и просторна зона за отдих. Непосредствената близост до бъдещата метростанция на бул. Царица Йоанна създава допълнителна комуникативност и атрактивност на имота. Близостта до западната тангента дава възможност за бърз достъп до периферията на града, както и излза от него на бъдещите собственици.

Сградата е предвидена за жилищно строителство и се състои от 10 надземни и един подземен етаж. На партерно ниво са разположени обекти за търговска дейност, които допълват уличния пейзаж. Останалите 9 етажа са организирани изцяло с жилищни единици в разнообразен вид, големина и функция. Паркирането за нуждите на жилищната и търговската част е решено посредством две надземни зони с общо 30 паркоместа и 35 разположени в подземен паркинг, като достъпът до него е осигурен чрез рампа.

Търсената визия за жилищна сграда “NOVA2” е модерна, като чрез нов подход сградата улавя духа на квартала посредством преобладаващата технология на строителство в района, която напомнят на детски конструктор. Модулност, транслиране и едри отчетливи обеми са основните похвати използвани в сградите от близкото минало, като умело ги пренасяме по модерен начин в нашата сграда. Дизайнът ни репродуцира тези похвати посредством ясна геометрия и контрастиращи цветове.

Сградата е пропорционално разделена на няколко основни ортогонални обема, като всеки от тях е транслиран и прекъснат с тъмно сиви фуги. Основните елементи са силно изразени посредством обрамчвания с бели рамки и запълнени от ритмично разположени архитектурни елементи, решени в тъмни цветове. Фасадното остъкляване е с цвят антрацит, а стъкления парапет завършва модерната визия на сградата, като създава ефирност. Едрите и отчетливи форми на сградата са подчертани чрез фасадно осветление, което ще създаде запомнящият се сиулует и нов облик в развиващият се квартал и през нощта.

Клиент | HIDROISOMAT
Местоположение | България, гр. София, р-н Люлин
Функционален тип | Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи
Площ УПИ | 2 190 м2
РЗП | 7 140 м2
Фаза: В строеж
Година на проектиране | 2019