LVIEW

LVIEW - ПOГЛЕДНИ ОТ ВИСОКО

"LVIEW" - 360° панорама

Жилищна сграда "LVIEW" е разположена в ъглов имот в централната част на ж.к. "Люлин", непосредствено до бул. Царица Йоанна. Тя съчетава в себе си модерна и съвременна визия, както и запомняща се архитектура, която създава различен начин на живот в динамиката на големия град. Силуетът на сградата се отличава от общия характер на застрояване в района, със специфичната си форма, като основната линия на сградата в западната част, променя вертикалното си направление, чрез скосяване между 14-ти и 17-ти етаж и сключва прав ъгъл с наклонената повърхнина на покрива. Поради изчистената линия и ортогоналност в хоризонтално и вертикално отношение "LVIEW" дава възможност за лесна поддръжка и добра енергийна ефективност.

Сградата е проектирана на 17 надземни етажа и един подземен, като той е предвиден за паркиране, складове и помещение за абонатна. Автомобилния достъп до подземното ниво е посредством рампа. Партерният етаж отново е предвиден за паркиране, както в самостоятелни гаражи, така и в закрита паркинг зона. Първият жилищен етаж е организиран с 6 апартамента. Три от тях имат индивидуални дворни пространства, които са продължение на обща паркова среда, разположена на площ от над 500 м2. Предвидена е с богато озеленяване, организирано с асиметрични алеи, клоцове с висока дървесна растителност и кътове за отдих и уединение. Цялото парково пространство е оградено от допълнително вертикално озеленяване с височина между 3 и 6 м с площ от над 100 м2. Останалите нива са решени отново с 6 апартамента, като към тях е проектирана прилежаща вертикална комуникация |стълбищна клетка| и два високоскоростни асансьора, всеки за по 8 лица. Последният етаж е разположен на височина над 50 м, и е организиран с апартамент тип "PENTHOUSE" със светла височина над 3.40 м и гледка, създаваща усещане за различен мащаб над големия град и заобикалящите го планини.

Дизайнът на сградата е проектиран с изчистени линии, като основен акцент на сградата е хаотичното и същевременно ритмичното редуване на еднаквите елементи по фасадната плоскост. Потъването от общия обем на част от балконите, решени в тъмен цвят създават усещане за едър мащаб и по-ясен прочит на сградата. "LVIEW" е емблематична сграда за своя район, която създава възможност за модерен и различен начин на живот в съвременното градско ежедневие.

Клиент | MASTER CONSTRUCTION
Местоположение | България, гр. София, р-н Люлин
Функционален тип | Жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи
Площ УПИ | 1 240 м2
РЗП | 10 260м2
Фаза | В строеж
Година на проектиране | 2019