HOPE RESIDENCE

Жилищна сграда с магазин и гаражи

"HOPE RESIDENCE" е жилищна сграда разположена на ул. Йордан Хаджиконстантинов - Джинот, в район застроен предимно с еднотипни сгради от близкото минало, с изразени кубични форми. Съобразявайки се със заобикалящата среда проектирахме сграда, която е отличаваща се за своето време с модерните си обеми, изчистени линии и същевременно е част от заобикалящия я ансамбъл.

Сградата е проектирана на девет надземни етажа и един подземен. На партерния етаж са обособени търговски площи и индивидуални гаражи, както просторно преддверие и вертикална комуникация. Жилищните нива са обособени с по два просторни апартамента, съответно с три и две спални и максимално усвоено благоприятно изложение, чрез прозорци тип "френски".

Обемното решение на сградата е с чисти и ясно изразени форми. Търсена е динамика посредством отдръпване на балконите на различните етажи, също така и транслирането им във вертикално направление.

Фасадното оформление на сградата е решено изцяло с бяла мазилка, с което се създава чистота и изтънченост. Основен акцент е обрамчването около прозорците с HPL плоскости. Парапетът е от триплекс с цел ефирност и по-ясен прочит на обемите на сградата.

Клиент: SOFTINVEST STROY
Местоположение: България, гр. София, р-н Надежда
Функционален тип: Жилищна сграда с магазин и гаражи
|Площ УПИ| 646 м2
|РЗП| 2 165 м2
Фаза: В Строеж
Година на проектиране: 2018