Жилищна сграда - Орион

Проект на Жилищна Сграда с Гаражи м.бул. Сливница, гр. София.

Проектът на ул. Орион представлява многофамилна жилищна сграда. Функцията и визията на сградата е отражение на заобикалящата я среда, баланс между уюта на дома и динамиката на градския живот. Сградата е модерна както с архитектура си, така и със съвременните материали и технологии, вложени в изпълнението й.

Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с гаражи и подземни гаражи и нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж, кота ˗ 2.80, е разположен общ паркинг с 5 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и асансьорна платформа, също така има 17 мазета обслужващи нуждите на апартаментите. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и платформа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 2.80. На Партерния етаж или кота ± 0.00, са разположени подход обслужващ надземните и подземни гаражи, вход към жилищната част, място за охрана, шест двойни гаража, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до шести етаж са разположени по два тристайни, един двустаен апартамент и едно ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Люлин, ул. Орион и ул. Ген. Владимир Динчев
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Гаражи и Подземни Гаражи
Площ УПИ | 580 м2
РЗП | 2 180 м2
Година на проектиране | 2012
Година на реализация | 2014