Фабрика за обработка и складиране на орехи

Промишлена сграда за обработка и складиране на орехи

Проектът представлява фабрика за обработка и складиране на орехи и ядки. Разположена е в имот с големина от 7 500 м2, находящ се в район Септември. Сградата е решена на две надземни нива с ортогонална форма с цел максимално улеснение на функцията ѝ.

В обекта са проектирани административна и производствена част, като в административната са усвоени две нива, а в производствената едно ниво с двойна височина и горно осветление с оберлихт. Достъпът е осигурен посредством главен и няколко второстепенни входа. Към главният вход са разположени съответната вертикална комуникация - стълбищна клетка и връзка с работните помещения, като лаборатория, експедиция, сортиране и пакетиране, склад за сухи ядки и др. В обхвата на имота около сградата е разположено общо дворно пространство, което включва озеленяване, паркоместа и зона за маневриране на транспортните средства, както и товароразтоварни дейности.

Конструкцията на сградата е сглобяема монолитна, с носещи стоманобетонни греди и колони, които са предварително напрегнати и са със светла височина от 6,50 м до покривните панели, които са тип Aquarius. Фасадното оформление на сградата се предвижда да се изпълни с послоен монтаж – стоманени касети, минерална вата и фасадна ламарина.

Клиент | ORGANIC NUTS BULGARIA
Местоположение | България, район Септември
Функционален тип | Промишлена сграда - Фабрика за обработка и складиране на орехи
Площ УПИ | 7 500 м2
РЗП | 2 475 м2
Фаза | В проект
Година на проектиране | 2018