Модерна сграда с изчистена и подчертана тухлена фасада в кв. Павлово

Модерна сграда с изчистена и подчертана тухлена фасада - Офиси, Жилища, Ателиета, Магазини, Гаражи и Подземни Гаражи

Сграда със смесено предназначение разположена в кв. Павлово срещу сградата на |АГКК| Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър, в ъглов имот със свързано застрояване към двата съседни съответно по ул. Мусала и локалното платно на бул. Цар Борис III. Обектът е ситуиран на комуникативно и видимо място и ще бъде емблематична сграда за местността. Търсеният стил на сградата е модерен, а фасадата ще бъде изпълнена с тухли и тъмно сива силикатна мазила, като всички елементи са съобразен със съвременните тенденции.

Функционално сградата е решена на 10 надземни етажа и един подземен и е предвидена за жилища, ателиета, офиси, магазини и гаражи и подземни гаражи, а нивата са усвоени по следния начин: На подземния етаж са разположени 32 паркоместа евакуационно стълбище и вертикални комуникации. На партерния етаж или кота ± 0.00 са разположени 4-ри магазина, 8 двойни гаража и отделен вход към офисната част. В другата част на сградата са разположени проход водещ към платформа обслужващата подземното ниво и основен вход към жилищната част, който е с преддверие и рецепция, както вертикални комуникации. От първи до седми етаж са разположени по 4 тристайни, 3 двустайни апартамента, едно ателие, складови помещения и стълбищна клетка с асансьор. На осми жилищен етаж, са разположени един четиристаен, 2 тристайни и 4 двустайни апартамента, складови помещения и стълбищна клетка с асансьор. На девети или последен етаж са разположени 3 тристайни, 3 двустайни апартамента, складови помещения и стълбищна клетка с асансьор.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Павлово, бул. Цар Борис III и ул. Мусала
Функционален тип | Сграда със смесено предназначение - Офиси, Жилища, Ателиета, Магазини, Гаражи и Подземни Гражи
Площ УПИ | 793 м2
РЗП | 6 670 м2
Година на проектиране | 2016
Година на реализация | 2019