Жилищна сграда - Народен герой - /Сграда 3/

Проект на Жилищна Сграда с Подземни гаражи м. Овча купел, гр. София.

Сградата "Народен герой/сграда 3/" е една от четирите сгради застроени една до друга, формиращи вид комплекс, като те са ситуирани на ул. Народен герой. Намира се в старата част на кв. Овча купел, която е богато озеленена и в която се изпълняват специфичните правила и норми на застрояване съгласно общия устройствен план. Проектът е съобразен с преобладаващите сгради, като е търсен класичски стил.

Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи и нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж /кота ˗ 3.80/ е разположен общ паркинг с 24 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и рампа. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и рампа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.80. На първи жилищен етаж са разположени входно преддверие, охрана, три тристайни, два двустайни апартамента и две ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. От втори до пети жилищни етажи са разположени по три тристайни, два двустайни апартамента и две ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Овча купел, ул. Народен герой
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи
Площ УПИ | 793 м2
РЗП | 3 035 м2
Година на проектиране | 2015
Година на реализация | 2017