Жилищна сграда Пиротска

Проект на Жилищна Сграда с Магазини Гаражи и Подземни гаражи м. Западно направление, гр. София.

Проектирането на сградата започна късно лято и ранна есен, което ни накара да я пресъздадем в тематиката на пъстроцветния есенен сезон. Искахме да въздействаме още на ниво проект и визуализация на бъдещите ни клиенти. Създадохме проект, който е съобразен със заобикалящата среда и нейният класически вид. Също така използвахме нотка модернистично звучене, за да бъде отличима за своето време. Сградата е семпла с класически елементи и модерен облик. Акцентът при нея са ъгловите балкони, които са раздвижени умело без да нарушават функцията на обитаване. Цветово е решена с наситено жълта силикатна мазилка и тъмна дограма, а партерът е облицован с антикиран варовик с растер. Застрояването е свързано с два съседни имота, съответно към ул. Пиротска и ул. Отец Паисий.

Теренът, върху който реализирахме представената жилищна сграда, се намира на ъгъла на ул. Пиротска и ул. Отец Паисий. Това е централната градска част на София, зона развита предимно с търговска дейност на партерните нива и жилищна над тях. Духът на района е специфичен и създава усещане за "Стара София", за едно отминало време.

Основната цел на проекта беше да създадем жилищна сграда, която да бъде добре вписана в общия ансамбъл от преобладаващи сгради с класически елементи. Да бъде запазено усещането за сграда, която е част от цялостната картинка, както във функционално, така и в естетическо отношение, но и същевременно да има почерка на своето време. Поради тази причина запазихме търговската част на партерното ниво и развихме жилищната част над него в останалите надземни нива. Подземния етаж е предвиден за паркинг, който да поеме нуждите на живущите.

Обектът представлява жилищна сграда разположена на ул. Пиротска и ул Отец Паисий в централната градска част на гр. София. Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с магазини, гаражи и подземни гаражи. Нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж / кота ˗ 3.20/ е разположен общ паркинг с 22 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране, също така е осигурено второ евакуационно стълбище съобразно с изискванията на пожарната безопасност. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и платформа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.20. На Партерния етаж или кота ± 0.00, са разположени проход обслужващ надземните и подземни гаражи, вход с преддверие към жилищната част, рецепция, четири магазина, два двойни гаража, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до пети етаж са разположени по два тристайни, три двустайни апартамента и четири складови помещения, както и стълбищна клетка с асансьор. На шести жилищен етаж са разположени един тристаен, три двустайни, един едностаен апартамент и четири складови помещения, както и стълбищна клетка с асансьор.

Клиент | IDEA HOME
Местоположение | България, гр. София, кв. Център, ул. Пиротска и ул. Отец Паисий
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Магазини, Гаражи и Подземни Гаражи
Площ УПИ | 501 м2
РЗП | 3 380 м2
Година на проектиране | 2016
Година на реализация | 2018