Жилищни сгради - НСА

Проект на Жилищна Сграда с Подземни гаражи м. Студентски град, гр. София.

Сградите са ситуирани непосредствено до Национална Спортна Академия на ул "проф. Странски". Стилът на сградите е модернистичен и е съобразен с обитаващата го аудитория - студентите. Също така това се е отразило и във функционално отношение. Цветово сградите са решени с бяла и сива силикатна мазилка и тъмна дограма, като основен акцент са асиметричните прозорци по всички етажи и на всички жилищни единици. Парцелът е с Г-образна форма.

Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи. Нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж /кота ˗ 3.60/ е разположен общ паркинг с 22 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и рампа, също така има 7 мазета обслужващи нуждите на апартаментите. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и рампа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.60. На първи жилищен етаж са разположени входно преддверие, охрана, помещение за общи нужди, четири тристайни, два двустайни апартамента и две ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. От втори до пети жилищни етажи са разположени по четири тристайни, два двустайни апартамента и четири ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. На шести жилищен етаж са разположени два тристайни и четири двустайни апартаменти.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Студентски град, ул. проф. Иван Странски
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи и Трафопост
Площ УПИ | 3 045 м2
РЗП Сграда 1 и 2 | 8 100 м2
Година на проектиране | 2015
Година на реализация | 2018