08 октомври 2015 - Стартира работата по обект: Две Жилищни Сгради находящи се на бул. България с Първа копка.

На 08.10.2015 Започнаха строителните дейности по първата от двете жилищни сгради на бул. България. Инвеститор и изпълнител на сградите е IDEA BUILDINGS, а проектант е Studio Creative.

Проектът на бул. България се състои от две луксозни класически сгради, който са ситуирани в близост до бул. България до МБАЛ. Св. София и по ул. проф. Велизар Велков и ул. Ралевица и в същото време достатъчно далече за да има максимален комфорт на жилищното обитаване. Парцелът е с трапецовидна форма и площ от 3080,00 кв.м по графични данни. Същият е равнинен.

Първа копка на Две жилищни сгради на бул. България

Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с офиси, магазин, гаражи и подземни гаражи. Нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж /кота ˗ 3.45/ е разположен общ паркинг с 28 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и рампа, също така има 39 мазета, обслужващи нуждите на апартаментите. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и рампа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.45. На Партерния етаж /кота ± 0.00/ са разположени проход, обслужващ надземните и подземни гаражи, вход с преддверие към жилищната част, място за охрана, десет офиса, един магазин, пет двойни гаража, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до седми етаж са разположени по два тристайни, три двустайни апартамента и едно ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. На осми жилищен етаж са разположени един мезонет с изход на кота +26.25, на която има к.бокс, баня и тераса, два двустайни апартамента, един едностаен апартамент и едно ателие, както и стълбищна клетка с асансьор.

Визия на сградите на бул. България

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Студентски град, ул. проф. Иван Странски
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи и Трафопост
Площ УПИ | 3 045 м2
РЗП Сграда 1 и 2 | 8 100 м2
Година на проектиране | 2015
Година на реализация | 2018