Жилищна сграда - Тодор Каблешков

Проект на Жилищна сграда с магазини, гаражи, подземни гаражи и трафопост м.Павлово - Бъкстон, гр. София.

Проектът представлява многофамилна жилищна сграда, разположена на два възлови и динамични булеварда в гр. София. Единият е бул. Тодор Каблешков, а другия бул. Цар Борис III. Водещо при проектирането на сграда е заобикалящото я застрояване, което е индустриално с изразени кубични форми. Съобразявайки се със средата, проектирахме сграда, която се отличава с своята жилищна функция и съвременната си визията и е отражение на динамиката на забързания градския живот. При проектирането е търсен уюта на дома изразен посредством топлите цветове в които е решена.

Функцията на сградата се състои от десет надземни етажа и един подземен. На партерното ниво са обособени търговски площи, както и индивидуални гаражи, просторно преддвери и вертикална комуникация. От първи до десети жилищен етаж са разположени по един еднопространствен, два двустайни и два тристайни апартаменти. За максимален простор и комфорт на обитаване спомагат големите прозоръчни отвори, които са тип „френски”

Обемите на сградата са решени с чисти и ясно изразени едри форми. Търсена е динамика посредством отдръпване и издаване на етажите, като следван ритъм през едно ниво. Фасадното решение на сградата е в тъмни, но същевременно топли тонове, поради динамичната среда в, която се намира. Отличителен акцент на сградата е също така и парапетът, който е решен, чрез презастъпване на асиметрични метални планки, които съзадавт ефирност.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, бул. Тодор Каблешков
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Магазини, Гаражи, Подземни Гаражи и Трафопост
Площ УПИ | 1 200 м2
РЗП | 4 140 м2
Година на проектиране | 2012
Година на реализация | 2015