Двуетажна еднофамилна къща с колони и арки

Двуетажна еднофамилна къща с колони и арки