Еднофамилна къща - Рударци - 2014

Еднофамилна Къща Възложители: Частен

3D Моделиране и Визуализация на Еднофамилни Къщи

Възложител: ISPDD
Функционален тип: Еднофамилна Жилищна Сграда - Къща