АГКК - Пловдив

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър - Пловдив - Екстериор, Интериор и Дизайн

Предмет на разработката е цялостна реконструкция на сградата в, която се помещава Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър в гр. Пловдив с цел подобряване и модернизиране на нейният облик.

Възложител: "АГКК"
Местоположение: България, гр. Пловдив
Функционален тип: Сграда за обществено ползване
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2014