АГКК - Пловдив

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър - Пловдив - Екстериор, Интериор и Дизайн

Предмет на разработката е цялостна реконструкция на сградата в, която се помещава Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър в гр. Пловдив с цел подобряване и модернизиране на нейният облик.

Възложител | "АГКК"
Местоположение | България, гр. Пловдив
Функционален тип | Сграда за обществено ползване
Година на проектиране | 2014
Завършен