Жилищна сграда - Ломско шосе

Проект на Жилищна сграда с аптека, магазини и гаражи м. бул. Ломско шосе, гр. София.

Проектът на бул. Ломско шосе е за многофамилна жилищна сграда. Функцията и визията на сградата е отражение на заобикалящата я среда, баланс между уюта на дома и динамиката на градския живот. Сградата е с класическа визия в екстериора, в които са вложени съвременните материали и технологии в изпълнението й.

Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с магазин и гаражи и нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж, кота ˗ 2.40, са разположени 14 мазета обслужващи нуждите на апартаментите, както и складове и санитарни възли на магазините. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка. На Партерния етаж или кота ± 0.00, са разположени един гараж, два двойни гаража, три магазина, една аптека вътрешно двроно пространство с обособени паркоместа, както вход и стълбищна клетка с асансьор. От първи до пети етаж са разположени по един тристаен, два двустайни апартамента и едно ателиета, както и стълбищна клетка с асансьор. На шести етаж са разположени два мезонета и един двустаен апартамент.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Надежда, бул. Ломско шосе
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Магазини и Гаражи
Площ УПИ | 384 м2
РЗП | 1 700 м2
Година на проектиране | 2012
Година на реализация | 2013