Жилищна сграда - Народен герой - /Сграда 1/ - 2010

Проект на Жилищна Сграда с Ггаражи м. Овча купел, гр. София.

Сградата "Народен герой /сграда 1/" е една от четирите сгради застроени една до друга, формиращи вид комплекс като те са ситуирани на ул. Народен герой. Намира се в старата част на кв. Овча купел, която е богато озеленена и в която се изпълняват специфичните правила и норми на застрояване съгласно общия устройствен план. Проектът е съобразен с преобладаващите сгради, като е търсен класичски стил. Парцелът е с правоъгълна форма и площ от 734,00 кв.м по графични данни. Същият е равнинен.

Във функционално отношение сградите са предвидени за жилищно строителство с подземни гаражи и нивата са усвоени както следва: На сутеренния етаж /кота ˗ 3.00/ е разположен общ паркинг с 14 паркоместа, към всички е осигурена прилежаща зона за маневриране и рампа. Вертикалните комуникации са асансьор и стълбищна клетка, както и рампа обслужваща нивата от ± 0.00 до ˗ 3.00. На първи жилищен етаж са разположени входно предверие, охрана, един тристаен апартамент и един мезонет, както и стълбищна клетка с асансьор. От втори до пети жилищни етажи са разположени по два тристайни и два двустайни апартамента, както и стълбищна клетка с асансьор.

Възложител и Изпълнител: Идея Билдингс

Местоположение: България, гр. София, кв. Овча купел, ул. Народен герой
Функционален тип: Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи
|РЗП|: 3800 м2
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2010