Жилищна сграда - Маестро Кънев - 2007

Проект на Жилищна Сграда с Подземни Гаражи и Трафопост м. Овча купел, гр. София.

Жилищна сграда "Маестро Кънев" е многофамилна сгрaда разположена в старата част на кв. Овча купел, в част която е богато озеленена и в нея се изпълняват специфичните правила и норми на застрояване съгласно общия устройствен план. Търсеният стил на сградата е модернистичен.

Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство и подземни гаражи, а нивата са усвоени както следва: На Партерния етаж или кота ± 0.00 са разположени вход с преддверие към жилищната част, рецепция офис, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до пери етаж са разположени по два тристайни и седем двустайни апартамента, както и стълбищна клетка с асансьор. На шести жилищен етаж са разположени два четиристайни апартамента.

Възложител и Изпълнител: Идея Билдингс
Проектант: арх. Крум Сергеев

Местоположение: България, гр. София, кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев
Функционален тип: Многофамилна Жилищна Сграда с Подземни Гаражи
|РЗП|: 3950 м2
Фаза: Изпълнен
Година на проектиране: 2007