Жилищна сграда - Киевска

Проект на Жилищна Сграда с магазини и гаражи м. Овча купел, гр. София.

Жилищна сграда "Киевска" е многофамилна сгрaда разположена в старата част на кв. Овча купел. Тази част на квартала е богато озеленена и в нея се изпълняват специфичните правила и норми на застрояване, съгласно общия устройствен план. Търсеният стил на сградата е да бъде съобразен със заобикалящата го среда като за целта са използвани класически елементи, но същевременно има модерно звучене. Парцелът е с неправилна форма и площ от 2030,00 кв.м по графични данни. Същият е равнинен.

Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с магазини и гаражи, а нивата са усвоени както следва: На Партерния етаж или кота ± 0.00 са разположени вход с преддверие към жилищната част, рецепция, три магазина, едно кафе-аперитив, тринадесет двойни гаража, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до седми етаж са разположени по три тристайни, три двустайни и два едностайни апартамента, както и стълбищна клетка с асансьор.

Възложител и Изпълнител | IDEA BUILDINGS
Местоположение | България, гр. София, кв. Овча купел, ул. Киевска и ул. Паскал Тодоров
Функционален тип | Многофамилна Жилищна Сграда с Магазини и Гаражи
Площ УПИ | 728 м2
РЗП | 4 260 м2
Година на проектиране | 2015
Година на реализация | 2018