АГКК - Бургас

Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър - Бургас - Екстериор, Интериор и Дизайн

Предмет на разработката е цялостна реконструкция на сградата в, която се помещава Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър в гр. Бургас с цел подобряване и модернизиране на нейният облик.

Възложител: "АГКК"
Местоположение: България, гр. Бургас
Функционален тип: Сграда за обществено ползване
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2014