Еднофамилна жилищна сграда с HPL и фалцована ламарина

Еднофамилна жилищна сграда с HPL и фалцована ламарина

адата с цел не само визия, но и енергийна ефективност на сградата.