Жилищна сграда - Цар Борис

Жилищна сграда "Цар Борис III" е многофамилна сгрaда разположена в старата част на кв. Овча купел, в част която е богато озеленена и в нея се изпълняват специфичните правила и норми на застрояване съгласно общия устройствен план. Търсеният стил на сградата е да бъде съобразен със заобикалящата го среда, като за целта са използвани класически елементи, но същевременно има модерно звучене.

Във функционално отношение сградата е предвидена за жилищно строителство с магазини и офис и подземни гаражи, а нивата са усвоени както следва: На Партерния етаж или кота ± 0.00 са разположени вход с преддверие към жилищната част, рецепция офис, както и стълбищна клетка с асансьор. От първи до трети етаж са разположени по три тристайни и три двустайни апартамента, както и стълбищна клетка с асансьор. На четвърти и пети жилищни етажи са разположени по два тристайни апартаменти и три ателиета.

Възложител и Изпълнител: Идея Билдингс

Местоположение: България, гр. София, кв. Овча купел, ул. Цар Борис III
Функционален тип: Многофамилна Жилищна Сграда с Офиси и Подземни Гаражи
|РЗП|: 2750 м2
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2010