Фортекс Нутрасютикалс - 2009

Проект и Фасадно оформление на промишлена - производствената сграда на Фортекс Нутрасютикалс, гр. София.

Обектът се намира в местност Суходол. По застроителен план сградата е предвидена на калкан с тази в ПИ 1394 /на северозапад/. При проектирането са спазени разстоянията и котите от визата за проучване и проектиране.
Подходът към сградата е от югозапад. Обособени са пет отделни входа с различно предназначение. Линията на основното застрояване е на най-малко 5,00 м. навътре от имотната граница към улиците.
От югоизток- към техническо помещение, главен вход за работещите в сградата и към помещението за амбалаж. От изток и югозапад има вход за главен склад готова продукция и суровини.
В сутерена на кота -2,75м. са разположени два склада за готова продукция и вертикални комуникации /асансьор и стълбищна клетка/.
На партерен етаж са разположени чисто производствено помещение, битови помещения, санитарни възни, склад готова продукция и суровини, обслужващо техническо помещение за периферна техника, помещение за пакетиране и склад амбалаж, стълбищна клетка и асансьор. На втори етаж са разположени второ ниво на склада за готова продукция, лаборатория с битови помещения, офис, санитарни възли и стълбищна клетка.
На третия етаж частично има техническо помещение за инсталации.
Конструкцията на сградата е масивна стомано-бетонна гредова.
Конструктивната височина на партера е 4,50 м., сутерена- 2,75м., втори етаж- 3,50м. и на трети етаж- 2,81м.
Фасадите са оформени с цветна минерална мазилка, цокъл от 1м-1,19м. от камък. Дограмата е алуминиева.

Възложител: "Фортекс Нутрасютикалс" ООД
Проектант: арх. Георги Палов, арх. Крум Сергеев
Местоположение: България, гр. София, местност Суходол
Функционален тип: Производствена промишлена сграда
|РЗП|: 1400 м2
Фаза: Завършен
Година на проектиране: 2009