Еднофамилни жилищни сгради - Волуяк 2 - 2010

Проект на Еднофамилна Къща, м. с. Волуяк, гр. София.