ЗА НАС

about

ЗА НАС.

"Студио Криейтив" е архитектурно студио, което разглежда архитектурата като изкуство, което се ангажира пряко с обществото, с изграждането на околна среда, която спомага за това на всеки един от нас да се чувства по-благоприятно общувайки с нея. Поради тази причина ние се стараем с всеки наш проект да създадем все по-интересни и новаторски решения.

Стилът на работа при нас се отличава с внимание към качеството и лично отношение във всички етапи на инвестиционния процес.

Какви услуги предлагаме ние.

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ - ИЗГОТВЯНЕ НА:
- Архитектурен проект
- Проект за Интериор и Дизайн
- Архитектурно Заснемане
- Изготвяне на градоустройствен проект
- Авторски надзор

КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ - ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЧАСТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ:
- Архитектурен проект
- Конструктивен проект
- Проект за ВиК вътрешни инсталации и външни връзки
- Проект за ОВК инсталации и Енергийна Ефективност
- Доклад за съответствие на Енергийна Ефективност
- Проект за Електро инсталации
- Ландшафтна архитектура |Проект за озеленяване|
- Геодезия |Геодезическо заснемане, Вертилакна планировка, Трасировъчен план|
- ПБЗ - |План за Безопасност и Здраве|
- ПБ |Проект по част Пожарна Безопасност|
- ПУСО |Проект за Управление на Строителните Отпадъците|
- Геоложки доклад

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ:
- 3D Моделиране
- 3D Визуализация на Екстериори
- 3D Визуализация на Интериори
- 3D Панорамна Визуализация